Nawigacja

Nawigacja

 • Obchody 100.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole

  09.11.2018

  "Strzeżcie ojczyzny jak strzegły jej pokolenia, które przed nami żyły, 
  strzeżcie, gdy ktoś obcy, może jedynie na nowo nas zniewolić. 
  Ta ziemia droga była tym, którzy za nią oddawali swe życie..." 
  Jan Paweł II

  Dla uczczenia 100. lecia odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę, od września 2017 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację projektu pt.  ,,Dla Niepodległej”. Głównym celem naszych działań jest budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie uczniów dziejami Polski i Polaków oraz promowanie patriotyzmu.  Poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach edukacyjnych, konkursach oraz uroczystościach o charakterze patriotycznym,  nasi uczniowie poznają pojęcia i wydarzenia związane z polską historią i tradycja narodową. 
  W dniach od 5 do 9 listopada 2018 r. z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę,   odbywał się w naszej szkole Tydzień Patriotyczny. W tym czasie nasi uczniowie zaangażowali się  w prezentację wielu inicjatyw i działań propagujących patriotyzm.
  W poniedziałek 5 listopada uczniowie klas V – VIII, czytali swoim młodszym kolegom i koleżankom patriotyczne wiersze Władysława Bełzy, Marii Konopnickiej  i Jana Kochanowskiego.
  We wtorek 6 listopada  rodzice i nauczyciele, włączyli się w akcję ,,Czytamy Dla Niepodległej” , czytając uczniom klas starszych fragmenty wybranych utworów K.W. Wójcickiego, H. Sienkiewicza, A. Kamińskiego, St. Żeromskiego i A. Mickiewicza.  Natomiast na zajęciach historii uczniowie klas IV  – VIII oglądali fragmenty filmów o bohaterach (m.in. o  Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Ignacym Janie Paderewskim, Wojciechu Korfantym, Wincentym Witosie) i walce o niepodległość. 
  W środę 7 listopada rozegraliśmy na terenie przyszkolnym Terenową grę historyczną ,,Niepodległa”.  W grze wzięło udział pięć drużyn złożonych z uczniów  klas IV – VIII.  Uczestnicy gry, zaopatrzeni w mapy i specjalne ,,glejty” ,  musieli przejść trudną drogę od III rozbioru Polski,  poprzez Legiony Polskie we Włoszech, Polskie Powstania Narodowe, Walkę Polaków o Wolność, I wojnę światową, Odzyskanie Niepodległości, aż do Niepodległej.  Przygotowane zadania, które były odpowiednio punktowane dotyczyły m. in. zaborów i państw zaborczych, polskiego hymnu narodowego, polskich powstań narodowych haseł niepodległościowych, umiejętności praktycznych, znajomości wybitnych Polaków, którzy w czasach zaborów rozsławiali imię Polski na całym świecie oraz Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Nad przebiegiem gry czuwali w wyznaczonych punktach uczniowie ,,punktowi” oraz rodzice i nauczyciele. Trzeba przyznać, że drużyny dzielnie walczyły o Niepodległą... i Niepodległa jest z nami... Gra zakończyła się w świetlicy szkolnej, gdzie odbyło się podsumowanie. Wręczanie  nagród w postaci  Medali dla Niepodległej dla zwycięskiej drużyny i słodkiego upominku dla wszystkich uczestników gry odbyło się w czwartek 8 listopada podczas uroczystego Śpiewania Dla Niepodległej.
  W czwartek 8 listopada uczniowie klas 0 – VIII w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej,  Śpiewali dla Niepodległej pieśni legionowe i  patriotyczne.  Każda klasa zaprezentowała się pięknie, dostarczając wszystkim obecnym wielu wzruszeń.
  W tym dniu swoją obecnością zaszczycił nas pan Józef Zysk, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP .  Pan Józef, ubrany w mundur Marszałka, z szablą u boku,  przybliżył nam postać Józefa Piłsudskiego,  człowieka z zasadami, który bardzo kochał i szanował swoją matkę oraz wyjątkowo kochał dzieci, cenił rodzinę i pracę zbiorową. Spotkanie z Marszałkiem  na długo pozostanie w naszej pamięci. Serdecznie dziękujemy panu Józefowi za poświęcony czas i niezwykłą lekcję historii.
  W piątek 9 listopada o godzinie 10.45,  na sali gimnastycznej odbyła  się  uroczysta akademia poświęcona 100-leciu odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.  Rozpoczynając uroczystość  p. Teresa Bryła przypomniała wszystkim obecnym, że 100. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę, to wielkie święto wszystkich Polaków.  Zwróciła się również z prośbą o zachowanie pamięci o tych wszystkich, którzy za naszą wolność zapłacili najwyższą cenę.  Następnie uczniowie klasy VI i VII przedstawili pierwszą część programu artystycznego pt. ,,Nie gniewaj się na nas Polsko", w którym pokazali jak można  we współczesnych czasach kochać swoją Ojczyznę i jak okazywać szacunek dla symboli narodowych. W dalszej części uroczystości uczniowie klasy  0 A oraz VI - VIII  ukazali  w pięknym montażu słowno - muzycznym trudną drogę, jaką Polska i Polacy przeszli od utraty niepodległości w roku 1795, aż  do jej odzyskania po 123 latach, w 1918 roku. O godzinie 11.11, włączając się w akcję ,,Rekord dla Niepodległej"  wspólnie zaśpiewaliśmy Hymn Narodowy. 
  Następnie odbyło się  wręczenie dyplomów i  nagród laureatom konkursu plastycznego pt.  ,,Poczet wielkich Polaków na 100 - lecie Niepodległości".  
  W ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę zadbaliśmy również o odświętną dekorację klas i korytarzy szkolnych. Na dolnym korytarzu pojawiła się wystawa tematyczna pt. ,,Bo chcieli być wolni" przybliżająca trudne drogi Polaków do niepodległości , wiodące od końca XVIII wieku,  aż po drugą połowę XX wieku, bo przecież w ciągu tych stu lat, nasza Ojczyzna cieszyła się wolnością przez niecałe pół wieku.
  Podjęte  przez nas działania przybliżyły uczniom w atrakcyjnej formie wiedzę historyczną o Polsce, jak również koncepcję pozytywnego patriotyzmu czasów współczesnych oraz pobudziły do aktywnego obchodzenia świąt narodowych i podkreśliły ich rolę we współczesnym społeczeństwie. 
  Nasze działania związane z realizacją projektu ,,Dla Niepodległej" będą kontynuowane do końca roku szkolnego. 

   

  Dla Niepodległej - Tydzień Patriotyczny

  Obchody 100.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole - Obrazek 1

  Nasza szkoła - Dla Niepodległej

  Obchody 100.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole - Obrazek 2

  Czytamy dla Niepodległej w klasach 0 - III

  Obchody 100.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole - Obrazek 3

  Czytamy dla Niepodległej  w klasach  IV - VIII

  Obchody 100.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole - Obrazek 4

  Dla Niepodległej - Terenowa gra histryczna ,,Niepodległa"

  Obchody 100.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole - Obrazek 5

  Śpiewamy dla Niepodległej  pieśni patriotyczne i legionowe

  Obchody 100.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole - Obrazek 6

  Spotkanie z panem Józefem Zyskiem 

  Obchody 100.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole - Obrazek 7

  Dla Niepodległej - akademia i wspólne odśpiewanie ,,Mazurka Dąbrowskiego" 

  Obchody 100.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole - Obrazek 8

   Dla Niepodległej nasi młodzi sportowcy

  Obchody 100.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej szkole - Obrazek 9

  Teresa Bryła

   

 • Ślubowanie uczniów klasy I

  18.10.2018

  „Jak oni ślubują”

  19 października 2018 r. w naszej szkole od rana panowała świąteczna atmosfera, ponieważ nadszedł długo wyczekiwany dzień ślubowania pierwszoklasistów. Dzieci ubrane na galowo, w kredkowej scenerii sali gimnastycznej, zaprezentowały swoje umiejętności w plebiscycie pt. "Jak oni ślubują?" Pierwszoklasiści musieli wykazać się doskonałą znajomością  zasad zachowania, zdrowego odżywiania i własnego kraju. Zarówno jurorzy jak i wszyscy obecni na uroczystości nagrodzili ich umiejętności gromkimi brawami. Burzą oklasków nagrodzono również uczniów przebranych za kucharzy, którzy stworzyli „orkiestrę” grającą na  łyżkach, pokrywkach i innych przedmiotach kuchennych i pięknie zaśpiewali piosenki. Jednak najwięcej emocji wzbudził „Taniec flag” w wykonaniu dziewczynek.  A  znamienita komisja, w skład której wchodziły  takie sławy jak: Dorota Zawadzka – super niania, Magda Gessler – mistrzyni kuchni i specjalistka od zdrowego odżywiania, Komendant Główny Policji, oraz przedstawiciel pana prezydenta - Generał Wojska Polskiego – jednogłośnie orzekła, że dzieci są  gotowe, aby przyjąć je w poczet uczniów szkoły. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły uczniowie klasy pierwszej ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Krzysztof Osowski dokonał symbolicznego pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach, a wychowaczyni pani Urszula Rynkiewicz wręczyła wszystkim pamiatkowe dyplomy.

  Uroczystość dostarczyła wielu wzruszeń zarówno rodzicom, gronu pedagogicznemu  i całej społeczności uczniowskiej. Zgodnie z tradycją szkoły, dzieci posadziły na przyszkolnym terenie zielonym pamiątkowe drzewko. W klasie na wszystkich  czekał wspaniały tort oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

  Ślubowanie uczniów klasy I - Obrazek 1

  Urszula Rynkiewicz

 • 18.10.2018

  Moduł Teresa Bryła został zmodyfikowany

 • BohaterON w naszej szkole

  18.10.2018

                         BohaterON w naszej szkole - Obrazek 1

  www.bohateronwtwojejszkole.pl 

   https://web.facebook.com/BohaterON/ 

  Za Waszą młodość i marzenia

  Za odwagę i wiarę

  Za poświęcenie

  Za determinację w walce

  Za krew, cierpienie  i łzy

  Za miłość do Ojczyzny

  Za Wasze piękne życie

  Dziękujemy! 

                                                

                          BohaterON w naszej szkole - Obrazek 2

  Pamiętamy o Powstańcach Warszawskich!

  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie edukacyjnym BohaterON – włącz historię.  W ramach realizacji projektu, nauczycielka historii przeprowadziła   zajęcia  tematyczne dotyczące Powstania Warszawskiego, jednej z największych akcji zbrojnych zorganizowanych przez państwo podziemne w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni Powstanie trwało od 1 sierpnia do 2 października 1944 roku. Były to dni  pełne wielkich  ofiar, ale i  wielkiej chwały oraz wiary w wolność Ojczyzny.  W czasie zajęć uczniowie przygotowali kartki z życzeniami, które wysłaliśmy do uczestników Powstania Warszawskiego, dziękując im w ten sposób za poświęcenie i walkę w obronie Ojczyzny.

  BohaterON w naszej szkole - Obrazek 3

  Teresa Bryła

 • Spotkanie z Policjantem

  18.10.2018

  Spotkanie uczniów z policjantem
  16 października naszą szkołę odwiedzili policjanci: mł. asp. Anna Wojciechowska i dzielnicowy sierż. szt. Krzysztof Leśniewski. Celem wizyty było przeprowadzenie pogadanek z uczniami na tematy związane z bezpieczeństwem. Policjanci przybliżyli dzieciom zagadnienia związane z zachowaniami agresywnymi oraz bezpieczeństwem w domu i w szkole. Tematem pogadanki były także obowiązujące przepisy ruchu drogowego, odpowiedzialność prawna nieletnich oraz zasady zachowania się, panujące w szkole i poza nią. Funkcjonariusze policji uwrażliwił uczniów na zagrożenia i ewentualne skutki prawne, będące wynikiem niewłaściwego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych oraz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez policjantów, podawały przykłady niewłaściwego zachowania się. Podczas spotkania dzieci otrzymały cenne wskazówki, jak postępować, by żyć lepiej i bezpieczniej, do kogo zwrócić się i gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia. 
  Uczniowie  z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. 

  Spotkanie z Policjantem - Obrazek 1
  Pedagog szkolny: Jolanta Wójcik

 • Komunikat

  16.10.2018

  Komunikat

  Dnia 23.10.2018r. odbędzie się w naszej szkole sesja zdjęciowa.

   Będzie możliwość wykonania zdjęć:

  • grupowych
  • portretowych  ( 20 x 30 )
  • legitymacyjnych ( 4 szt. + 1 szt. 6 x 9)
  • kalendarzy.

  Proszę przygotować Szerokie uśmiechy :)

   

 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

  15.10.2018

  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
  Na początku roku szkolnego nauczyciele i uczniowie klas I- III przyjęli zaprosznie do wzięcia udziału w konkursie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” organizowanym przez sieć sklepów Biedronka gdzie można wygrać księgozbiór dla szkolnej biblioteki. Celem konkursu jest budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów klas I-III. Razem z tym zaproszeniem otrzymaliśmy materiały motywacyjne dla uczniów i rodziców: mini albumy na naklejki dla dzieci, które bardzo zainspirowały ich do codziennego głośnego czytania. Jak twierdzą psychologowie, do wyrobienia nowego nawyku potrzebne jest powtarzanie działania przez co najmniej 21 dni, dlatego ideą albumu było zebranie przez dzieci 21 naklejek. Nauczyciele przyznawali neklejkę za, potwierdzone podpisem rodzica, poświęcenie co najmniej10 minut dziennie  na głośne czytanie. Na zajęciach wychowawcy jak również uczniowie czytali otrzymaną  przez sieć sklepów Biedronka książkę „CO SIĘ STANIE NA LEŚNEJ POLANIE, CZYLI WESOŁE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW”. Urozmaiceniem i największą frajdą przy czytaniu książki były otrzymane maskotki wszystkich Słodziaków. 
  Praca konkursowa składała  się z dwóch części jedną z nich było zorganizowanie w szkole
  „ Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania”
  Do naszej szkoły w tym dniu na specjalne zaproszenie zostali zaproszeni rodzice oraz specjalny gość pani leśniczy- Kinga Chodara z Nadleśnictwa Górowo Iławeckie.
  Na początku klasa II zaprezentowała dla wszystkich gości taniec do piosenki „Chodź poznaj Gang Słodziaków”- wszyscy uczniowie zaprezentowali się we własnoręcznie wykonanych maskach zwierząt występujących w piosence. Po wykonanej piosence pani z Nadleśnictwa zapoznała uczniów z kilkoma informacjami o tym , czym się zajmuje w swojej pracy a następnie przeczytała krótką historyjkę o kilku leśnych przyjaciołach z książki pt. „ Gang Słodziaków”. Po przeczytaniu  dzieci odpowiadały na szereg pytań, które zadawała im pani leśnik dotyczących treści historyjki. Niespodzianką stała się przygotowana przez panią Kingę prezentacja multimedialna pt. „Kto mieszka w lesie”, która bardzo zainteresowała i zaangażowała dzieci do słuchania  a później do zadawania różnych pytań o zwierzętach, które występują w lasach. Na koniec pani leśniczy wyjęła z magicznej skrzyni eksponaty różnych ptaków występujących w Polsce o których w bardzo interesujący sposób opowiedziała. Na zakończenie dzieci za pomocą rolek po ręcznikach papierowych , które przypominały kształt lornetki  wypatrywały  w wykonanej przez rodziców dekoracji Sali zwierzata o których mowa była przez całą uroczystość. W tym dniu uczniowie  przy wsparciu zaproszonych rodziców wykonali także drugą część pracy konkursowej, gdzie należało napisać lub narysować własną historię o dalszych przygodach Gangu Słodziaków w zależności od poziomu: klasy I rysowały swoje historie, klasy II tworzyły komiksy z elementami tekstów. Klasy III pisały krótkie historie i je ilustrowały.  Podczas  całego święta w szkole panowała bardzo przyjemna atmosfera. Na pewno taki dzień będzie obchodzony w naszej szkole za rok.

  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - Obrazek 1

  Sylwia Kozera
   

 • Gminny Turniej Tenisa Stołowego

  15.10.2018

  Gminny Turniej Tenisa Stołowego – Bezledy 10.10.2018
  Dnia 10.10.2018r. w Gminnej Hali Sportowej w Bezledach pod hasłem ”Tenis stołowy moją dyscypliną sportu” odbył się turniej tenisa stołowego w dwóch kategoriach wiekowych. Młodzi sportowcy rywalizowali między sobą o jak najlepsze miejsca nagradzane dyplomami i statuetkami. Startujący z naszej szkoły chłopcy spisali się bardzo dobrze:

  - rocznik 2006 i młodsi – Radosław Aduła kl. VII – II miejsce,                                                      

  - rocznik 2005 – 2003 – Maciej Aduła kl. VIII  - III miejsce.

  Kuźmicz Bogdan
   

 • Dzień Edukacji Narodwej

  11.10.2018

  Dzień Edukacji Narodwej - Obrazek 1

   

 • Indywidualne Gminne Biegi Przełajowe

  04.10.2018

  „Biegamy dla Niepodległej”. Pod takim hasłem ponownie, po raz drugi w bieżącym roku dnia 04.10.2018r. w lasku miejskim w Bartoszycach odbyły się kolejne Indywidualne Gminne Biegi Przełajowe w kategorii szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjalnych. Wzięły w nich udział wszystkie szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne z dwóch wygaszanych gimnazjów Gminy Bartoszyce. Ogólnie startowało 122 uczniów z podstawówek i 12 z klas gimnazjalnych. Razem 134 zawodników, którzy rywalizowali między sobą  o najlepsze miejsca nagradzane medalami.

  Głównym celem zawodów było uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, wdrażanie młodych sportowców do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych, czynnego wypoczynku na łonie natury, zachęcanie ich do rywalizacji indywidualnej oraz krzewienie zasady fair-play w sporcie i w życiu codziennym.

  Tym razem reprezentacja naszej szkoły (33 zawodników), spisała się jeszcze lepiej, niż w edycji wiosennej. Zdobyliśmy 9 medali, (na 30 możliwych) w tym  5 złotych. Wyniki medalowe przedstawiają się następująco:

   

  1. Sokołowska Nikola - II m. w kl. IV dz. – srebrny medal                                                                                  

  2. Kwilińska Anna - Im.  w kl. V dz. – złoty medal                                                                                        

  3. Gronczewska Paulina - II.  w kl. V dz. - srebrny medal                                                                         

  4. Apalewicz Nikola - Im. w kl. VII dz. - złoty medal                                                                               

  5. Jasiecka Jolanta - III m. w kl. VIII dz. - brązowy medal                                                                          

  6. Sokołowski Sebastian - Im. w kl. V chł. - złoty medal                                                                          

  7. Śliwkowicz Mateusz - Im w kl. VI chł. - złoty medal                                                                        

  8. Szarek Krzysztof - III m. w kl. VI chł. - brązowy medal                                                                          

  9. Wiżynis Janusz - Im. w kl. VIII chł. - złoty medal                                                                                       

  Kuźmicz Bogdan

  Indywidualne Gminne Biegi Przełajowe - Obrazek 1

   

 • Warsztaty profilaktyczne

  30.09.2018

  25 września 2018 r. odbyły się warsztaty profilaktyczna dla uczniów, które przeprowadził pan Ireneusz Brachaczek, emerytowany policjant, specjalista w dziedzinie profilaktyki i prewencji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, kurator społeczny dla nieletnich. 

  Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pod hasłem: „OD NIEWIEDZY DO ŚWIADOMEGO WYBORU”, które dotyczyły podstawowych zagadnień prawnych w kontekście przemocy rówieśniczej. Uczniowie dowiedzieli się czym jest przestępstwo i wykroczenie. Prowadzący wyjaśnił różnice wynikające ze stopnia szkodliwości społecznej czynu.  Omówił podstawowe przestępstwa, z którymi najczęściej można się spotkać w szkole, tj.: naruszenie nietykalności cielesnej, zmuszanie, rozbój i kradzież rozbójnicza. Przedstawił katalog kar stosowanych przez sądy rodzinne w stosunku do nieletnich. Młodzież poznała również zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Prowadzący uświadamiał uczniom fakt, iż tak naprawdę w sieci nikt nie jest anonimowy.  Przekazał uczestnikom by w sytuacjach, gdy dzieje im się krzywda natychmiast powiadamiały o tym rodziców lub innych dorosłych np. pedagoga, nauczyciela, by potrafiły przeciwstawić się złu i zadbać o swoje bezpieczeństwo. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, z uwagą słuchali, zadawali pytania, podawali przykłady niewłaściwych zachowań dzieci  młodzieży. 

  Warsztaty profilaktyczne - Obrazek 1

  Młodzież z klasy VII i VIII naszej szkoły wzięła udział w warsztatach pod nazwą „NARKOTYKOWE DYLEMATY”.
  W trakcie wykładu, prezentacji multimedialnej i dyskusji przekazano i uzupełniono wiedzę uczniów na temat aspektów prawnych, zdrowotnych, społecznych i psychologicznych związanych z używaniem i nadużywaniem środków psychoaktywnych. Przedstawiono również psychologiczne i fizyczne mechanizmy powstawania uzależnienia od różnych substancji. Prowadzący zachęcał młodzież do rozważenia przyczyn i skutków sięgania przez młodych ludzi po środki zmieniające nastrój i skłaniał do refleksji nad tym, jak w konstruktywny sposób radzić sobie z trudnościami. Pan Ireneusz Brachaczek starał się obalić mity, którymi posługuje się młodzież na temat środków zmieniających świadomość -  narkotyków, alkoholu, dopalaczy. Zwrócił szczególną uwagę na przepisy prawa karnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i jakie konsekwencje wynikają, gdy nie są przestrzegane przez młodych ludzi.
  Zajęcia profilaktyczne są kolejnym działaniem, zapobiegającym w przyszłości problemom w zachowaniu uczniów naszej szkoły.

  Warsztaty profilaktyczne - Obrazek 2

  Pedagog szkolny: Jolanta Wójcik

   

   

 • Dzień Chłopaka w kl.II

  28.09.2018

  28 września 2018r. w klasie II chłopcy obchodzili swoje święto. W tym dniu dziewczynki przygotowały własnoręcznie napisane życzenia, które przeczytały kolegom. Oprócz  życzeń wręczyły kolegom prezenty w postaci długopisów i kolorowych piłeczek. Dla osłodzenia święta, zarówno chłopcy jak  i dziewczynki zostali obdarowani słodkimi lizakami. Wychowawczyni na koniec podarowała wszystkim chłopcom medale  – SUPER CHŁOPAKA-  A jacy są nasi chłopcy? Wiadomo, że czasem z nich niezłe urwisy. Lubią piłkę nożną, samochody, ciągniki, wojsko i fajne gry. Czasem się wygłupiają i zaczepiają dziewczyny, ale mimo to ich lubimy! Obchody „DNIA CHŁOPAKA” minęły w sympatycznej i  pogodnej atmosferze.

  Dzień Chłopaka w kl.II - Obrazek 1

  Sylwia Kozera

 • Gminny Dzień Sportu w Bezledach

  25.09.2018

  100 sportowców na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, pod takim hasłem odbył się 25.09.2018 roku trzeci Gminny Dzień Sportu w Bezledach. W bieżącej edycji nie było rywalizacji miedzy szkołami. Zamiast niej chłopcy i dziewczęta ze wszystkich szkół naszej gminy miło i przyjemnie spędzili czas w formie rekreacyjno-sportowej. Była rozgrzewka prowadzona przez  p. Tomasza Zarembę, pokaz sztuk walki przez braci Kuźniaków, nauka tańca prowadzona przez profesjonalna instruktorkę zumby z Lidzbarka Warmińskiego. Niezwykle widowiskowe były pokazy artystyczne prezentowane przez poszczególne szkoły. „Nasze artystki” wspólnie z jednym piłkarzem wystąpili z pokazem tańca nowoczesnego połączonego z prezentacją umiejętności piłkarskich. Występ bardzo podobał się wszystkim uczestnikom gminnej imprezy.

  Zespół wystąpił w następującym składzie: Anna Galińska kl. VI, Karolina Drożewska, Paulina Gronczewska, Anna Kwilińska, Uliana Łazarska, Nikola Szulc i Sebastian Sokołowski kl.V

  Gminny Dzień Sportu w Bezledach - Obrazek 1

  Kuźmicz Bogdan

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  26.09.2018

  Inspektor Danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach

  Pan Daniel Mierzyński: e-mail danielmierzynski@bodo24.pl

 • Projekt „Kreatywne przedszkolaki z Gminy Bartoszyce"

  24.09.2018

  Gmina Bartoszyce w partnerstwie z Project Hub sp. z o.o. realizuje projekt „Kreatywne przedszkolaki z Gminy Bartoszyce”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Gminnym w Bartoszycach (PG 1), OWP w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bezledach (OWP Bezledy), w OWP w Szkole Podstawowej w Żydowie (OWP Żydowo), OWP w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Wojciechach (OWP Wojciechy), OWP w SP im. Jana Pawła II w Sokolicy (OWP Sokolica), OWP w SP w Galinach (OWP Galiny) oraz OWP w SP im. J. Korczaka w Krawczykach (OWP Krawczyki), poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 166 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 80 dziewczynek, kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 25 nauczycieli (24 kobiet), zwiększenie wiedzy 124 rodziców (100 kobiet) w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych dzieci oraz doposażenie ww. przedszkoli w niezbędne pomoce dydaktyczne w okresie 01.07.2018 do 30.06.2020

  W ramach projektu realizowane będą zadania:

  1. Doposażenie przedszkoli i OWP w niezbędne pomoce dydaktyczne.
  2. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli
  3. Warsztaty z kreatywności dla dzieci – zajęcia warsztatowe z klockami konstrukcyjnymi
  4. Warsztaty eksperymenty badawcze
  5. Warsztaty dla rodziców.

  W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

  1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 25
  2. Liczba dzieci objętych wsparciem w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 166
  3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie -25.

  Okres realizacji projektu: od: 01.07.2018 do 30.06.2020

  Wartość Projektu – 411 353,50 zł

  Wkład UE – 349 353,50 zł

  Załączniki:

  B-ce_Gmina_regulamin_projektu.pdf

  BCE_gmina_fromularz_zgloszeniowy_-_dziecko_i_rodzic.pdf

 • 21.09.2018

  Moduł Teresa Bryła został zmodyfikowany

 • 21.09.2018

  Moduł Teresa Bryła został zmodyfikowany

 • Początek roku szkolnego 2018/2019

  03.09.2018

  3 IX 2018r. uroczyście rozpoczęliśmy w naszej szkole nowy rok szkolny 2018/2019.

  Początek roku szkolnego 2018/2019 - Obrazek 1

 • Wyposażenie ucznia klasy II

  29.08.2018

  WYPOSAŻENIE  UCZNIA  KLASY II

  wychowawca:  Sylwia Kozera

  WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIA  PLASTYCZNE

  • Plastelina
  • Klej  w sztyfcie
  • Farby plakatowe
  • Blok rysunkowy biały i kolorowy A4
  • Blok techniczny  biały i kolorowy A4 i A 3

  Wyposażenie należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka

  WYPOSAŻENIE PIÓRNIKA

  • Ołówek HB- 2 sztuki
  • Długopis niebieski - 2 sztuki
  • Gumka
  • Linijka
  • Kredki ołówkowe
  • Flamastry
  • Klej w sztyfcie
  • Nożyczki
  • Temperówka zamykana

  WYPOSAŻENIE TORNISTRA

  • Drugie śniadanie
  • Piórnik
  • 2 Zeszyty  16  lub 32 kartkowe w dwie linie
  • 2 Zeszyty   32- kartkowe w kratkę
  • Zeszyt 32 kartkowy w kratkę do korespondencji z rodzicami

  Wszystkie zeszyty należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka

  WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIA SPORTOWE

  Strój gimnastyczny, obuwie sportowe, worek na strój- podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka

  Do klasy należy również przynieść  pół ryzy papieru ksero i  jedno opakowanie chusteczek  w pudełku.                                

   

   

 • Wakacje

  22.06.2018

  ,,Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje, mozna jechać na Mazury lub nad morze albo w góry.

  Można w lesie biwakować i w namiocie przenocować, można w cieniu odpoczywać lub w jeziorze sobie pływać.

  Można też całymi dniami kopać piłkę z kolegami, można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby.

  Można sobie leniuchować, nocą gwiazdy obserwować, można także dlugo spać, bo nie trzeba rano wstać. (...)"

  Wakacje - Obrazek 1

  Do zobaczenia 3 września 😊

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach
  11-200 Bartoszyce, Wojciechy 66
 • 89 761 58 41

Galeria zdjęć