Nawigacja

Nawigacja

Rekrutacja

Rok szkolny 2017/2018

uchwala_17-18.pdf

terminy_rekrutacji_17-18.pdf

Deklaracja_do_przedszkola_17-18.pdf

WNIOSEK_O_PRZYJECIE__DZIECKA_DO_ODZIALU_PRZEDSZKOLNEGO_17-18.pdf

WNIOSEK_kl._I_spoza_obwodu_szkoly_17-18.pdf

Załącznik nr 3

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 11

z dnia 21.03.2017 r.

 

Lista kandydatów przyjętych

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach

na rok szkolny 2017/18

Na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59) i uchwały Rady Gminy Nr XXV/302/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie kryteriów przyjęć do klasy I szkół podstawowych w Gminie Bartoszyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 11 Dyrektora Szkoły im. Jana Brzechwy w Wojciechach z dnia 21.03.2017r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

  1. Przyjęła niżej wymienionych kandydatów do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/18:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Bacza Katarzyna

2.

Bakalarczyk patryk

3

Bogdziewicz Majka

 

4

Brudzeński Bartosz

5

Bucik Jakub

6

Bucik Michał

7

Cieklińska Katarzyna

8

Dobrzyński Maciej

9

Dzbeński Szymon

10

Fal Jakub

11

Gaber Magdalena

12

Kaczmarczyk Oliwia

13

Kietlińska Maria

14

Kwiliński Piotr

15

Lewandowski Brajan

16

Marcińczyk Gabriel

 

17

Miniszewski Łukasz

18

Nowokuński BartLomiej

19

Opalewska Weronika

20

Pauperowicz Nikodem

21

Potrzuski Oliwier

 

22

Ruszczyk Karolina

 

23

Sadkowski Fabian

24

Sieklucka Lena

25

Sinkiewicz Patrycja

26

Sobolewski Jakub

27

Socha Aleksandra

28

Sokołowski Aleksander

29

Szablak Nadia

30

Szałkowska Barbara

 

31

Szałkowska Kornelia

 

32

Szulc Zuzanna

 

33

Waś Oliwia

 

34

Wierzbicki Bartosz

2. 3. Data podania do publicznej wiadomości listy: 05.06.2017r.

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 11

z dnia 21.03.2017 r.

 

Lista kandydatów przyjętych

do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach

na rok szkolny 2017/18

 

Na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59) i uchwały Rady Gminy Nr XXV/302/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie kryteriów przyjęć do klasy I szkół podstawowych w Gminie Bartoszyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 11 Dyrektora Szkoły im. Jana Brzechwy w Wojciechach z dnia 21.03.2017r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

  1. Przyjęła niżej wymienionych kandydatów do szkoły na rok szkolny 2017/18:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Bacza Mateusz

2.

Bartyzel Kuba

3

Chmielewski Adrian

4

Cieklińska Natalia

5

Dzbeńska Kornelia

6

Gronczewski Roman

7

Ignaczewski Robert

8

Janczewski Filip

9

Kowalska Nikola

10

Kowalska Weronika

11

Krawczun Krzysztof

12

Krywucka Amelia

13

Krywucka Zuzanna

14

Krzemiński Kuba

15

Paluch Zofia

16

Poddenek Julia

17

Ruszczyk Gabriela

18

Sadowski Piotr

19

Sieniuć Katarzyna

20

Socha Zuzanna

21

Sokołowski Jakub

2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 05.06.2017r.

 

 

                            

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach
    11-200 Bartoszyce, Wojciechy 66
  • 89 761 58 41

Galeria zdjęć