Nawigacja

Nawigacja

Podręczniki i programy nauczania

Podręczniki i programy nauczania

Wojciechy, 29.08.2017 r.

Zarządzenie nr 14/2016/2017 z dnia 29.08. 2017r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach

w sprawie: ustalenia szkolnego zestawu podręczników na rok szkolny 2017/2018

 

Na podstawie art. 22a, ust. 2e Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz po przeanalizowaniu dostarczonych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia wniosków o dopuszczenie wraz ze sposobem ich dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 29.09.2017r. 

zarządzam:

 

§ 1

 

Przyjęcie „Szkolnego zestawu podręczników na rok szkolny 2017/2018” w brzmieniu określonym  w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Przekazanie przez wychowawców informacji do rodziców, określającej zestawy obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018 podręczników dla prowadzonych przez nich klas.

 

§ 3

 

Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły  „Szkolnego zestawu podręczników na rok szkolny 2017/2018 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.

 

§ 4

 

Potwierdzenie zapoznania się z niniejszym zarządzeniem przez wszystkich nauczycieli podpisem na liście stanowiącej załącznik nr 2

 

§ 5

 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

Do zarządzenia nr 14/2016/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Wojciechach

 

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Wojciechach w roku szkolnym 2017/2018

 

Klasa

Tytuł/ autor

Nr dopuszczenia MEN

 

I

„Oto Ja”. Klasa 1.

Cz. 1 Podręcznik polonistyczno-społeczny.

Cz. 2 matematyczno-przyrodniczy.

K. Mucha, A. Stalmach-Tkacz, J. Wosianek  wyd. MAC

 

803/1/2017

 

„Bugs Team 1” Książka ucznia + zeszyt ćwiczeń.

      Carol Read, Ana Soberón                    MACMILLAN

 

 

811/1/2017

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego -                                   podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

red. R. Szewczyk, A. Frączak,

+ Domownik

 

AZ-11-01/10-WA-1/12

 

II

 

„Nasza szkoła”. Edukacja zintegrowana . Maria Lorek, Monika Zatorska cz. 1-4

„Nasza szkoła”. Matematyka . Agata Ludwa, Maria Lorek cz. 1-4

 

404/3/2013 (sem. I)

404/4/2013 (sem. II)

 

Język angielski - Bugs World 2 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń Bugs World 2A) Carol Read, Ana Soberón, Macmillan Polska

 

 

30/2/2010/2015NP

 

„A oto ja jestem z wami”. podręcznik Archidiecezji Warmińskiej- red. R. Szewczyk, A. Frączak,

 

 

AZ-12-01/10-WA-2/13

 

III

Nasza szkoła”. Edukacja zintegrowana . Maria Lorek, Monika Zatorska

„Nasza szkoła”. Matematyka . Agata Ludwa, Maria Lorek

404/5/2013 (sem. I)

404/6/2013 (sem. II)

 

Język angielski - Bugs World 3 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń Bugs World 3AElisanda Papiol Maria Toth Magdalena Kondro, Macmillan Polska

 

30/3/2011/2016 NP

 

„Kto spożywa moje ciało ma życie” - podręcznik Archidiecezji Warmińskiej, red. R. Szewczyk, A. Frączak,

 

AZ-13-01/10-WA-2/14

 

IV

 

Język polski 4. Między nami. Podręcznik.

Język polski 4. Między nami. Zeszyt ćwiczeń.

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, wydawnictwo GWO

 

 

867/1/2017

 

 

„Matematyka z kluczem” Podręcznik dla klasy 4  szkoły podstawowej Część 1i 2

Zeszyt ćwiczeń Matematyka z kluczem klasa 4 Marcin Braun Agnieszka Mańkowska Małgorzata Paszyńska Nowa Era

 

875/1/2017

 

Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej       

Autorzy:                Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

 

877/1/2017

 

„Tajemnice przyrody” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Maria Marko – Worłowska, Feliks Szlajfer,

Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń Golanko,

Urszula Moździerz, Joanna Stawarz wydawnictwo Nowa Era

 

 

863/2017

 

Podręcznik - Brainy, klasa IV, Nick Beare;

Zeszyt ćwiczeń – klasa IV , Katherine Stannett

831/1/2017

 

 

Mach mit! neu 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV.

Autorzy: Halina Wachowska, Mieczysława Materniak

 

 

 

809/1/2017

 

„Do dzieła”, podręcznik do plastyki dla kl. 4. Jadwiga Lukas, Katarzyna Onak.

903/1/2017

 

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 4 szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

295/1/2017

 

Lubię to!. Podręcznik do informatyki dla kl. Czwartej szkoły podstawowej. Michał Kęska. Nowa Era

 

847/1/2017

 

„Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy 4 szkoły podstawowej
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

852/1/2017

 

,,Jestem chrześcijaninem”. Podręcznik

Aut. Ks. Marian Chyżewski, Ks. Michał Polny            

 

 

AZ-21-01/10-WA-3/13

 

 

V

 

Język polski 5. Między nami. Podręcznik.

Język polski 5. Między nami. Zeszyt ćwiczeń

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, wydawnictwo GWO

 

 

445/2/2013/2015

 

Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu. Podręcznik dla kl. 5.

Tomasz Małkowski, wydawnictwo GWO

 

 

 

428/2/2013 NP

„Matematyka z kluczem” Podręcznik dla klasy 5  szkoły podstawowej Część 1i 2

Zeszyt ćwiczeń Matematyka z kluczem klasa 5 . Marcin Braun Agnieszka Mańkowska Małgorzata Paszyńska                Nowa Era

157/2/2012/z1/2015

Przyroda „Tajemnice przyrody” Podręcznik z płytą CD-ROM, klasa 5 Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer

„Tajemnice przyrody” - Zeszyt ćwiczeń Jolanta Golanko, Dominik Marszał, Urszula Moździerz                                wydawnictwo Nowa Era

 

 

399/2/2013 NP

 

„Do dzieła”, podręcznik do plastyki dla kl. 5. Jadwiga Lukas, Katarzyna Onak.

339/2011

 

„Lekcja muzyki”. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

wydawnictwo Nowa Era

589/2/2013/2015

 

„Komputerowe opowieści”. - Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Gulgowski M., Lipski J. wydawnictwo Czarny Kruk.

271/2010NP

 

Język angielski Hot Spot 2+ zeszyt ćwiczeń, Colin Granger, wydawnictwo Macmillan  Polska

690/2/2015

 

 

Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka

wydawnictwo Nowa Era

 

295/2/2010/2014

 

Religia – „Obdarowani przez Boga” podręcznik do religii + zeszyt ucznia dla klasy V Red. Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik wydawnictwo WAM Kraków

 

 

675/2013

 

VI

 

Język polski 6. Między nami. Podręcznik

Język polski 6. Między nami. Zeszyt ćwiczeń, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, wydawnictwo GWO

 

 

445/3/2014/2016

 

Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu Podręcznik Tomasz Małkowski  + Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu.  Zeszyt ćwiczeń. Tomasz Małkowski wydawnictwo GWO

428/3/2014

 

„Matematyka z kluczem” Podręcznik dla klasy 6  szkoły podstawowej Część 1i 2

Zeszyt ćwiczeń Matematyka z kluczem klasa 6.                                Marcin Braun Agnieszka Mańkowska Małgorzata Paszyńska Nowa Era

157/4/2011/2016

 

Przyroda „Tajemnice przyrody” nowa podstawa programowa Podręcznik dla klasy 6 + zeszyt ćwiczeń

Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk wydawnictwo Nowa Era

 

399/3/2014

 

„Do dzieła”, podręcznik do plastyki dla kl. 6. Jadwiga Lukas, Katarzyna Onak.

 

326/3/2011/2015

 

Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka

295/2010

 

„Komputerowe opowieści”. - Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Gulgowski M., Lipski J. wydawnictwo Czarny Kruk.

 

271/2010NP

 

Język angielski Hot Spot 3+ zeszyt ćwiczeń, Colin Granger, Catherine Stannett wydawnictwo Macmillan  Polska

690/3/2015

„Lekcja muzyki”. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

589/3/2014/2015

 

Religia- Przemienieni przez Boga podręcznik do religii + zeszyt ucznia dla klasy VI Red. Zbigniew Marek SJ, wydawnictwo WAM Kraków

437/2004

 

 

VII

 

Język polski 7. Między nami. Podręcznik

Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Agnieszka Łuczak,                         Ewa Prylińska, wydawnictwo GWO

 

867/4/2017

 

Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.          

Autorzy:  Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow      Nowa Era

 

877/4/2017

 

„Matematyka z kluczem” Podręcznik dla klasy 7  szkoły podstawowej.

Zeszyt ćwiczeń Matematyka z kluczem klasa 7.                         Marcin Braun Agnieszka Mańkowska Małgorzata Paszyńska Nowa Era

875/4/2017

 

Puls życia. Klasa 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.                                                      Małgorzata Jefimow  Nowa Era

844/4/2017

 

„Do dzieła”, podręcznik do plastyki dla kl. 7. Jadwiga Lukas, Katarzyna Onak.

903/4/2017

Chemia Nowej Ery, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

 + zeszyt ćwiczeń Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

785/1/2017

 

Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Grażyna Francuz-Ornat,Teresa Kulawik,Maria Nowotny-Różańska    Nowa Era

 

885/1/2017

 

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Roman Malarz, Mariusz Szubert

 

906/3/2017

 

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń All Clear, klasa VII, Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris

848/1/2017

 

Das ist Deutsch! Kompakt

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

                Autorzy:                Jolanta Kamińska

 

 

 

814/1/2017

„Lekcja muzyki”. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

552/3/2014

 

Lubię to!. Podręcznik do informatyki dla kl. siódmej  szkoły podstawowej. Grażyna Koba. Nowa Era

 

847/4/2017

 

,,Twoje Słowo światłem na mojej drodze” podręcznik

Aut. Ks. Piotr Tomasik      

 

AZ-31-01/10-WA-1/2

 

Potwierdzenie zapoznania się z zarządzeniem 14/2016/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r. dyrektora szkoły Podstawowej im Jana Brzechwy w Wojciechach w sprawie ustalenia szkolnego zestawu podręczników na rok szkolny 2017/2018

 

 

1 …………………………….                                                  2 …………………………….

 

3 …………………………….                                                  4 …………………………….

 

5 …………………………….                                                  6 …………………………….

 

7 …………………………….                                                   8 ……………………………

 

9 …………………………….                                                   10 …………………………..    

 

 11 ………………………….                                                   12 …………………………..

 

13 ………………………….                                                     14 …………………………….

 

15 …………………………..                                                     16 ………………………….

 

 17 ………………………….                                                   18 …………………………..

 

19 ………………………….

 

 

Wojciechy, 4.09.2017

 

 

 

 

Zarządzenie nr 2/2017/2018

 

z dnia 4.09. 2017r.

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach

 

w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i   programów nauczania

 

Na podstawie    art. 22a ust. 2 Ustawy z  7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.) oraz USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe, Dz.U. poz 59)

oraz po przeanalizowaniu dostarczonych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia wniosków o dopuszczenie wraz ze sposobem ich dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 4.09.2017r.  (protokół nr 12) oraz z dnia 4.09.2017r.

zarządzam:

 

  1. Dopuścić do użytku w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach

w roku szkolnym 2017/2018  programy nauczania wymienione w zestawie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  1. Zarządzenie obowiązuje od dnia 01 września 2017r.

 

 

 

 

 

Załącznik  do uchwały nr 51/2017/2018 z 4.09.2017

 

 

Lp.

Nazwa /autor/wydawnictwo

Numer w szkolnym zestawie

 

Edukacja/klasa

Uwagi

1

„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w kl. IV-VIII szkoły podstawowej.                        Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

 

1/2017/2018

Język polski

Kl. IV i VII

NP

2

„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

2/2017/2018

Język polski

Kl. V i VI

 

3

Program nauczania matematyki dla klas  IV-VIII szkoły podstawowej.                        „Matematyka z kluczem”

3/2017/2018

Matematyka

Kl. IV i VII

NP

4

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.                        „Matematyka z kluczem”

4/2017/2018

Matematyka

Kl. V i VI

 

5

Wczoraj i dziś PROGRAM NAUCZANIA HISTORII W KL. 4–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

5/2017/2018

Historia

Kl. IV i VII

NP

6

„Wehikuł czasu”. Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego. Robert Tocha, Wydawnictwo GWO

6/2017/2018

Historia

Kl. V-VI

 

7

Tajemnice przyrody” program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej Jolanta Golanko

7/2017/2018

Przyroda

IV-VI

NP

8

Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej

Puls życia

8/2017/2018

Biologia

Kl. VII

NP

9

Tajemnice przyrody” program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej Jolanta Golanko

9/2017/2018

Przyroda

V-VI

 

10

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska wydawnictwo - Macmillan

10/2017/2018

Język angielski

Kl. II-III

 

11

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego. Szkoła Podstawowa I-III zg z NPP z dn. 14.02.2017r.

11/2017/2018

Język angielski

Kl. I

NP

12

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego. Szkoła Podstawowa IV-VIII, zg. z NPP z dn. 14.02.2017r.

12/2017/2018

Język angielski

Kl. IV

NP

13

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego. Szkoła Podstawowa IV-VI,

13/2017/2018

Język angielski

Kl. V-VI

 

14

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego. Szkoła Podstawowa VI-VIII zg z NPP z dn. 14.02.2017r.

14/2017/2018

Język angielski

Kl. VII

NP

15

Program nauczania języka obcego w klasach I-III i IV-VIII Szkoły podstawowej .

PWN Wydawnictwo Szkolne Warszawa 2017

15/2017/2018

Język niemiecki

Kl. IV

NP

16

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII-VIII, poziom II.2./A1) Nowa Era; Warszawa 2017

16/2017/2018

Język niemiecki

Kl. VII

NP

17

Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery”

Teresa Kulawik , Marek Litwin

17/2017/2018

chemia

Kl. VII

NP

18

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

Teresa Kulawik, G. Francuz-Ornat

18/2017/2018

fizyka

Kl. VII

NP

19

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

19/2017/2018

geografia

Kl. VII

NP

20

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie

20/2017/2018

WDŻ

Kl. V i VI

 

21

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej.

21/2017/2018

WDŻ

Kl. IV

NP

22

„Wędrując ku dorosłości”. WDŻ. Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej.

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

22/2017/2018

WDŻ

Kl. VII

 

23

„Jak to działa?” Nowa Era

23/2017/2018

Zajęcia techniczne

Kl. V-VI

 

24

„Jak to działa?” Nowa Era

24/2017/2018

Zajęcia techniczne

Kl. IV

NP

25

„Komputerowe opowieści” program nauczania zajęc komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej Marek Gulgowski, Jarosław Lipski

25/2014/2015

Zajęcia komputerowe

Kl.V-VI

 

26

„Program nauczania informatyki           w szkole podstawowej „Lubię to”

26/2017/2018

Zajęcia komp.

Kl. IV i VII

NP

27

Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Alicja Romanowska

27/2017/2018

Wychowanie fizyczne

Kl. V-VI

 

28

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł

28/2017/2018

Wychowanie fizyczne

Kl. IV-VII

 

NP

29

Program nauczania plastyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej „Do dzieła!” Wyd. Nowa Era

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak                          

29/2017/2018

 

Plastyka

Kl. V-VI

 

 

30

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła!, Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

 

30/2017/2018

Plastyka

Kl. IV  i VII

NP

31

Program nauczania muzyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

31/2017/2018

Muzyka

Kl. V-VI

 

32

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Lekcja muzyki,

Monika Gromek, Grażyna Kilbach   

32/2017/2018

Muzyka

Kl. IViVII

NP

33

„W drodze do wieczernika” Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010r.

33/2017/2018

Religia

Kl. I-III

 

34

Pójść za Jezusem Chrystusem. Program nauczania religii w kl. VII

34/2017/2018

Religia

Kl. VII

 

35

Poznaję Boga i w Niego wierzę Program nauczania religii w kl. IV

35/2017/2018

Religia

Kl. IV

 

36

Oto Ja. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu. Karina Mucha

36/2017/2018

Klasa I

 

37

„Doświadczanie świata” Edukacja Wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia.

37/2017/2018

Klasa II i III

 

38

Poznaję Boga i w Niego wierzę Program nauczania religii w kl. IV-VI

38/2017/2018

Religia

Klasa V i VI

 

39

Realizacja zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach

39/2017/2018

Doradztwo zawodowe  kl. VII

 

 

Oddział przedszkolny

 

40

„W drodze do wieczernika” Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010r.

40/2017/2018

Religia

Kl. I-III

 

41

 

„Nasze Przedszkole” Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dzieci.

41/2017/2018

Oddział przedszkolny A i B

 

42

 

Program nauczania j. angielskiego w przedszkolu „J love Boo”

42/2017/2018

Język angielski

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach
    11-200 Bartoszyce, Wojciechy 66
  • 89 761 58 41

Galeria zdjęć